Selamat Datang di web Prodi Ilmu Hadis - Institut Agama Islam Negeri Kudus !

Prodi Ilmu Hadis

Pendaftaran Munaqosah

Blog Single
PENGUMUMAN


PENDAFTARAN MUNAQOSAH TERAKHIR
JURUSAN USHULUDDIN

HARI : SENIN
TANGGAL : 16 FEBRUARI 2015
                                                                                                                           Ttd

                                                                                                                 Jurusan Ushuluddin
Share this Post: