Selamat Datang di web Prodi Ilmu Hadis - Institut Agama Islam Negeri Kudus !

Prodi Ilmu Hadis

Pengambilan KRS

Blog Single
Bagi semua mahasiswa  Jurusan Ushuluddin

pengambilan KRS 

       Angkatan 2010      : 10 Februari 2014

       Angkatan 2011      : 11 Februari 2014

       Angkatan 2012      : 12 Februari 2014

       Angkatan 2013      : 13 Februari 2014

       Demikian harap menjadikan maklum
Share this Post: