22148 

Pengambilan KRS

Bagi semua mahasiswa  Jurusan Ushuluddin

pengambilan KRS 

       Angkatan 2010      : 10 Februari 2014

       Angkatan 2011      : 11 Februari 2014

       Angkatan 2012      : 12 Februari 2014

       Angkatan 2013      : 13 Februari 2014

       Demikian harap menjadikan maklum
Back to Top